Το κάστρο Ασκληπιείου

Το κάστρο του Ασκληπιειού επιστρέφει ένα λόφο ύψους 250 μέτρων στην περιοχή του ομώνυμου χω­ριού. Το όνομα του χωριού διασώζει πιθανότατα ανά­μνηση της λατρείας του Ασκληπιού. Η συγκεκριμένη θέση ονομάζεται και Κάστρο και βρίσκεται στην ενδο­χώρα σε αρκετή απόσταση από την ακτή

Σύμφωνα με το υπ. Πολιτισμού η οικοδόμηση του κάστρου ανάγεται στο 15ο αιώνα. Αυτής της περιόδου διακρίνονται αμυδρά δύο οικοδομικές φά­σεις: Στην πρώτη φάση οχυρώ­θηκε ο τετράγωνος πύργος, ενώ στη δεύτερη επισκευάστηκε ο πύργος της βορειοδυτικής γω­νίας. Πάνω από την πύλη εισόδου υπήρχε αφιερωτική επιγραφήστην οποία αναφέρονται τα εξής : Hoc opus factum est quondam tempore dominorum canonicorum Rodi Johannis de Terranova, Rodericus Dacri, Antonius Constantini, Iohannes Cafuri et ceterorυm 1473.

Το κάστρο οικοδομήθηκε για να προστατεύσει τον οικισμό του ομώνυμου χωριού. Η στρατηγική του θέση επέτρεπε την εποπτεία μεγάλου τμήματοςμ της ακτογραμμής και των δρόμων της ενδοχώρας, συμπεριλαμβανο­μένων εκείνων που οδηγούσαν από το Γεννάδι στη νότια πλευρά του νησιού. Αυτό προσέδιδε στο κάστρο ένα ση­μαντικό ρόλο για την άμυνα των αγροτικών περιοχών.

Αυτοτελή οχύρωση τετράγωνου σχήματος με τέσσερις πύργους στις γωνίες. Το πάχος του εξωτερικού περιμετρικού τείχους είναι 1,30-1,50 μέτρα. Ο πύργος της βορειοανατολικής γωνίας δεν σώζεται. Από τον πύργο της νοτιοδυτικής γωνίας σώζεται μόνον η βάση. Η είσοδος βρίσκεται στον πύργο της νοτιοανατολικής γωνίας. Ο Πύργος της βορειοδυτικής γωνίας, ο οποίος είναι τετρά­γωνου σχήματος, επισκευάστηκε, καθώς επίσης επι­σκευάστηκαν το βόρειο τείχος και οικοδομήθηκε στην είσοδο ο πυλώνας. Εντός της οχύρωσης υπήρχαν δύο κινστέρνες και κατάλοιπα αδιάγνωστων οικοδομημάτων. Την κύρια είσοδο αποτελεί τοξωτό άνοιγμα που επιστέφεται από καταχύστρα και πλαίσιο. Εντός του πλαισίου υπήρχε ανάγλυφο με αφιερωτική επιγραφή. Η τοιχο­ποιία είναι ακανόνιστη.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 5902 φορές